Kierteitys:

M3-M16 Kierteet numeerisesti ohjatulla servokäyttöisellä kierteityslaitteella.